Gebruiksvoorwaarden

Onze gebruiks- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Op verzoek sturen wij u graag een kopie toe.